Useful phones

BANKS
Agrotiki BankArgostoli(+30) 26710 22303
- " -Lixouri(+30) 26710 91261
Alpha BankArgostoli
(+30) 26710 25181
- " -
Lixouri(+30) 26710 93636
Commercial BankArgostoli
(+30) 26710 22334
- " -Lixouri
(+30) 26710 91212
- " -Sami(+30) 26710 22237
National BankArgostoli
(+30) 26710 25191
- " -
Lixouri
(+30) 26710 92100
EFG EurobankArgostoli
(+30) 26710 27161


TRANSPORTATION
Port Authorities in Kefalonia
Argostoli
(+30) 26710 22224
- " -Lixouri
(+30) 26710 94100
- " -Poros
(+30) 26710 72460
- " -Sami(+30) 26710 22031
- " -Fiscardo(+30) 26740 41400
- " -Ag. Efimia(+30) 26740 22456
Port Authorities outside KefaloniaPatras(+30) 2610 341002
- " -Killini(+30) 26230 92211
- " -Ithaca(+30) 26740 32909
- " -Astakos(+30) 26460 41052
AirportMinies(+30) 26710 41511
Airport Customs OfficeMinies(+30) 26710 41150
Bus StationArgostoli
(+30) 26710 22281
- " -Lixouri
(+30) 26710 93200
Bus Station AthensKifisos(+30) 210 5250785
Bus Station PatrasPatras(+30) 2610 277854
T???Argostoli
(+30) 26710 22555
- " -Lixouri
(+30) 26710 91459
- " -Skala(+30) 26710 83231
- " -Poros
(+30) 26710 72340
- " -Fiscardo(+30) 26740 51496
Greek Tourism Office (E.O.T.)Argostoli
(+30) 26710 22248


HELATHCARE
General HospitalArgostoli
(+30) 26710 24641
Matzavinateio Hospital
Lixouri
(+30) 26710 91194
First Aid StationSami(+30) 26740 22222
Health CenterSami(+30) 26740 22802
PharmacyArgostoli
(+30) 26710 24015
- " -Argostoli
(+30) 26710 23245
- " -Argostoli
(+30) 26710 24795
- " -Lixouri
(+30) 26710 91490
- " -Lixouri
(+30) 26710 93548
- " -Lixouri
(+30) 26710 93675


CULTURE
Archaeological Museum
Argostoli
(+30) 26710 28300
Ecclesiastical Museum Mon. Ag. AndreaPeratata(+30) 26710 69700
Korgialenio Historic & Folklore MuseumArgostoli
(+30) 26710 28835
Iakovateios Library / Museum Lixouri
Lixouri
(+30) 26710 91325
Museum of Natural History
Davgata(+30) 26710 84400
Philharmonic Academy
Argostoli
(+30) 26710 25946
- " -Lixouri
(+30) 26710 92386
Municipal Theatre "Kefalos"
Argostoli
(+30) 26710 25600
- " -Lixouri
(+30) 26710 92386


GOVERNMENT
Prefecture of Kefalonia
Argostoli
(+30) 26710 22327
Municipality of KefaloniaArgostoli
(+30) 26710 22230
Municipal SectionPaliki(+30) 26710 91326
- " -Sami(+30) 26740 22019
- " -Erissou(+30) 26740 51184
- " -Livathos(+30) 26710 68005
- " -Omalon(+30) 26710 86241
- " -Pilarou(+30) 26740 61286
- " -Elleio Pronnon(+30) 26740 72474


PUBLIC ORDER
Police DepartmentArgostoli
(+30) 26710 22200
- " -Lixouri
(+30) 26710 91207
- " -Sami(+30) 26740 22100
- " -Poros
(+30) 26740 72210
- " -
Fiscardo(+30) 26740 41460
Traffic PoliceArgostoli
(+30) 26710 23226
Tourist PoliceArgostoli
(+30) 26710 22815
Fire Department (199)Argostoli
(+30) 26710 23464
- " -Lixouri(+30) 26710 94199
- " -Sami(+30) 26740 23199


MISCELLANEOUS
Post OfficeArgostoli
(+30) 26710 22238
- " -Lixouri
(+30) 26710 91206
- " -Sami(+30) 26710 22012
- " -Poros(+30) 26710 72644
Hellenic Communications (OTE)
Argostoli
(+30) 26710 23399
Public Power Corp. (DEH)Argostoli
(+30) 26710 25851
    
Virtual tour

Discover Kefalonia